Roll Jiu-Jitsu in SoCal

Brazilian Jiu-Jitsu Prodigy Girl

10 Year Old Little Girl Beats Boys with Rubber Guard